…(Jumalan profeetta Muhammad, siunatkoon ja rauhaa olkoon hänellä | Profeettojen sinetti | Viimeinen lähettiläs) On yhteydessä toisiinsa, että Jumalan lähettiläs, jolle on rauha, on sanonut: ~Joka näkee minut unessa, näkee minut hänen Herätys, sillä saatana ei voi minua jäljitellä. ~Hän on myös sanonut -~ Se, joka näkee minut unessa, on kuin hän olisi todella nähnyt minut, sillä saatana ei voi minua jäljittää. ~Hän on myös sanonut -~ Se, joka näkee minut unessa ei pääse helvetin tuleen. ~ Muslimiteologit ja tutkijat ovat eri mieltä siitä, mikä on nähdä Jumalan profeetta (uwbp) unessa. Imam Ibn Seeri’n oli tapana kysyä joltakin, joka kertoo sellaisesta unesta, kuvaamaan profeettaa, jolle olkaa rauha. Jos jokin yksityiskohdista ei sopinut hänen kuvaukseensa, Ibn Seerinin vastaus oli – ~Et ole nähnyt häntä.~ Asim Bin Kulayb sanoi kerran – ~Suhtauduin Ibn Abbasiin, Jumala siunatkoon hänen ja hänen isänsä sielua, että näin unen Jumalan profeetan (uwbp). Ibn Abbas vastasi -~ Kuvaile häntä minulle. ~Asim Bin Kulayb lisäsi. – ~Kuvailisin häntä Al-Hassanin ‘Alin pojaksi, kun molemmat ovat rauhaa.~ Ibn Abbas vastasi – ~Olet todellakin nähnyt hänet.~ Ibn’ Arabi selitti kerran, että Jumalan profeetan näkemisen ydin (uwbp) ~Hänen läsnäolonsa tunnustaminen ja hänen hahmonsa ja esimerkkinsä todellisuuden ymmärtäminen. Näin ollen siunatun olennon läsnäolon tunnistaminen on totuuden vahvistusta, kun taas fyysisen muodon näkeminen edustaa hänen esimerkkiä ja ominaisuuksia, sillä maallinen oleminen ei muuta ydintä Kun Jumalan profeetta (uwbp) sanoi – ~Hän näkee minut hereillä~, se tarkoittaa – ~Selventäen näkemäänsä~, sillä mitä näkee tällaisessa unessa, on totuus, joka asuu näkymättömien maailmoissa. Toisessa sanassa, kun Jumalan profeetta, jolle olkoon rauha, sanoi: ~Se on kuin hän on todella nähnyt minut ~, se tarkoittaa, että jos joku olisi nähnyt hänet Jumalan hieronnan aikana, esimerkki on sama. Siten ensimmäinen sanonta merkitsee sitä, mikä on todellista ja totta, kun taas toinen sanonta tarkoittaa fyysistä todellisuutta ja sen esimerkkiä. Jos joku näkee Jumalan profeetan, jolla on rauha, tulevan kohti häntä unessa, se tarkoittaa siunauksia ja hyötyjä, ja jos joku näkee Jumalan profeetan (uwbp) kääntyvän pois hänestä unessa, se tarkoittaa päinvastaista. Al-Qadi ‘Iyad, Jumala siunatkoon sielunsa, tulkitsi Jumalan profeetan (uwbp) sanoja sanontaansa – ~On todella nähnyt minut~, tarkoittaen – ~on todella nähnyt fyysisen muodoni~, että siunatut seuralaiset tiesivät , vaikka hänen näkeminen unessa toisessa muodossa tarkoittaa, että unelma merkitsee henkilökohtaisia ​​tulkintoja. Al-Qadi ‘Iyadin selityksen jälkeen imaami Al-Nawawi kommentoi sanomalla: ~Tämä on heikko selitys. Voimakkaampi tulkinta on sanoa, että se, joka näkee Jumalan profeetan (uwbp) unessa, on nähnyt hänet todellisuudessa Hänen samankaltaisuutensa voi kuitenkin esiintyä. Tunnetaanko unen samankaltaisuus vai ei. ~ Shaikh Al-Baqlani lisäsi erillisessä kommentissaan – ~Se, mitä Al-Qadi ‘Iyad on sanonut, ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä imaami Al-Nawawi on sanonut.~ Tämä johtuu siitä, että ensimmäinen unelma ei vaadi tulkintaa Al-Qadi ‘Iyadin mukaan. Toisen tyyppisessä unessa, josta keskustellaan Imam Al-Nawawin kommentteissa, unelma vaatii tulkintaa tai analysointia. Tämä tarkoittaa, että koska kukaan Saatana ei voi esiintyä Jumalan profeetasta (uwbp), niin mikä tahansa ulkonäkö hän näyttää unessaan, on totta. Jumalan profeetan sanonnan – ~Saatana ei voi minua jäljitellä minua~ merkitys tarkoittaa, että koska Jumalan huoltajuus (‘Isma) on loukkaamaton ja koska Jumalan profeetta, jolle olkoon rauha, on pyhää, niin koska hänet suojeltiin vapauttamisen aikana Jumalan viesti ihmiskunnalle, hänet suojaa edelleen sama huoltajuus, kun Kaikkivaltias Jumala vei hänet takaisin itseensä. Joten kuka näkee Jumalan profeetan (uwbp) missä tahansa ulkonäössä unessa, on ikään kuin olisi nähnyt hänet todellisuudessa, riippumatta siitä, näkeekö hänet nuorena miehenä, viestin toimittamisen ajankohtana vai vanhana. . Jos näkee hänen unessa näyttävän vanhalta, se tarkoittaa rauhaa. Jos näkee hänen näkevän nuorena unessa, se tarkoittaa sotaa. Jos näkee hänen hymyilevän unessa, se tarkoittaa, että joku todella jäljittelee perinteitä. Jumalan profeetan (uwbp) näkeminen tunnetussa ja tunnetussa esiintymisessään unessa tarkoittaa, että unelma näkevä on hurskas henkilö, että hänen eheytensä on loukkaamaton ja että hänen menestyksensä on kiistaton. Nähdessään hänet (uwbp) unessa paheksutaan, se merkitsee unta näkevän henkilön sairautta. Ibn Abi Jumrah sanoi kerran – ~Hänen (uwbp) kauniissa muodossa näkeminen merkitsee unta näkevän henkilön hyvää uskonnollista asemaa. Nähdessään häntä unessa jonkin verran häiriöitä, puutteita tai vääristymiä hänen uskonnollisten velvollisuuksiensa soveltamisessa, Jumalan profeetta (uwbp) on kuin peili, joka kuvaa sen edessä seisovaa. ~ Tässä mielessä unelma näkevä henkilö voi tunnistaa oman tilansa. Tämän tulkinnan antaa myös Ibn Hajar Al-Hutaymi, Jumala siunatkoon sielunsa. Samoin Imam Al-Tirmithin kirjassa ‘gharh al-S_hama-il’ todetaan myös, että Saatana ei voi esiintyä Kaikkivaltiaan Jumalan, Hänen merkkiensä, profeettojen tai enkelien kanssa. Jos joku ahdistuksesta kärsivä näkee Jumalan profeetan (uwbp) unessa, se tarkoittaa, että hänen vaikeutensa poistetaan. Jos vanki näkee hänet unessa, se tarkoittaa, että hänet vapautetaan vankilasta. Jos ihminen elää taloudellisen kaaoksen aikana ja jos korkeat hinnat hyödyntävät maan ihmisiä tai jos epäoikeudenmukaisuus tyrannikoi kaikkia, Jumalan profeetan näkeminen unessa merkitsee rauhaa unelman lopettamista. Nähdessään häntä kauniissa, säteilevässä ja moitteettomassa ulkonäössä, niin kuin parinsa parhaiten kuvaavat unessa, tarkoitetaan iloista ilmoitusta onnistuneesta päätöksestä elämällesi tässä maailmassa ja jäljempänä. Sydämen tila ja selkeys sekä se, kuinka hyvin hänen oma peili on kiillotettu, määrää sen, missä ulkonäössä hän voi nähdä hänet, kenelle rauha. Jos Jumalan profeetta (uwbp) tulee jonkun puolelle unessa, tai johtaa häntä rukouksiin, tai jos joku näkee itsensä seuraamassa häntä tien päällä, tai jos joku syö syö jotain makeaa siunatusta kädestään, tai saa viitan tai sopivan paidan , tai jos Jumalan profeetta lupaa hänelle jotain tai rukoilee hänen puolestaan, niin jos unelma näkevä pätee johtajuuteen ja jos hän on vanhurskas ja oikeudenmukainen mies, joka käskee sen, mikä on hyvää, ja kieltää sen, mikä on pahaa, ja jos hän on oppinut ja harjoittelua mitä tietää, ja jos hän on hurskas palvoja ja uskollinen muslimi, hän saavuttaa sitten siunattujen aseman ja seurakunnan. Jos se, joka näkee unen, on Kaikkivaltiaan Jumalan tottelematon palvelija, se tarkoittaa, että hän tekee katumuksen synneistään ja palaa Herransa luo. Jos hän asuu välinpitämättömyydessä, se tarkoittaa, että häntä ohjataan. Ehkä hän voi saavuttaa tavoitteensa hankkimalla tietoa tai oppia rekonstruoimaan sisimmän olemuksensa sopimaan ihmiselle, joka on kiitollinen Herralleen. Jos joku pelkää sortoa, vainota tai omaisuuden ja varallisuuden menetystä, näkee hänet (uwbp) unessa, se tarkoittaa tällaisten pelkojen lopettamista, sillä hän on paras rikoksentekijöistä palauttaa ketään Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Jos joku, joka seuraa innovaatioita, näkee Jumalan profeetan (uwbp) unessa, se tarkoittaa, että hänen pitäisi pelätä Kaikkivaltiasta Jumalaa, kiinnittää huomiota hänen varoituksiinsa ja korjata itsensä, etenkin jos hän näkee Hänen (uwbp) kävelevän pois hänestä tai kääntävän selkänsä häntä. Jumalan profeetan (uwbp) näkeminen unessa tarkoittaa myös iloisten sanomusten ja iloisten uutisten vastaanottamista, tai se voi merkitä oikeudenmukaisuutta, totuuden vahvistamista, lupauksen täyttämistä, saavuttaa korkea asema perheenjäsenten joukossa, tai ehkä se voi tarkoittaa, että joku voi kärsiä kateudesta ja kateellisuudestaan, poistua kotimaastaan ​​ja muuttaa maahan, tai se voi tarkoittaa, että hän voi menettää vanhempansa ja tulla orvoksi. Hänen (uwbp) näkeminen unessa voi tarkoittaa myös ihmeellisten tapahtumien (Karamat) näkemistä, sillä hänen seuralaisensa todistavat ja todistivat hirveä tervehdyttävän hirven, kamelin, joka suudelsi jalkaansa, paahdetun lampaanlihan puhumisen hänen kanssaan, puiden liikkuvan antaa hän peittää, kiviä kunnioittaen Jumalan kiitosta kädessään lukemattomien ihmeiden joukossa, mukaan lukien yöllinen matkansa ja ylösnousemuksensa (Mi’rdj) taivaisiin tavatakseen Herransa. Jos silmälääkäri näkee hänet unessa, se tarkoittaa, että hän hankkii suuren alan asiantuntemuksensa ja tulla tunnetuksi maassa, sillä Jumalan profeetta, jolle olkoon rauha, palautti seuralaisensa Qutadahin silmän sen paikkaan ja teki silmänsä terävämpi kuin se oli Jumalan luvalla, kun Qutadah oli menettänyt silmänsä yhdessä taisteluissa epäuskoisten kanssa. Jos erämaassa matkustava näkee Jumalan profeetan (uwbp) unessa, tai jos jossain on kuivuus, se tarkoittaa, että sataa sataa ja lähteet nousevat esiin, kun vettä valui hänen siunattujen sormiensa väliin, kun hän asetti siunatun kätensä yli puoli täytetty kuppi koko armeijan janon sammuttamiseksi. Jos onnettomuudet, nälkä ja kuivuus ovat joutuneet maan päälle ja joku näkee Hänen (uwbp) unessa, se tarkoittaa, että tällaiset onnettomuudet poistetaan ja elämä palautuu normaaliin paikkaan. Jos nainen näkee hänet unessa, se tarkoittaa, että hän saavuttaa korkean hengellisen aseman, kunnian, vanhurskauden, siveyden, luotettavuuden ja saa hänelle mahdollisesti siunatun jälkeläisen, tai jos hän on varakas, se tarkoittaa, että hän viettää varallisuutensa Jumalan polku. Hänen (uwbp) näkeminen unessa tarkoittaa myös kohtaamaan vastoinkäymisiä, kärsivällisyyttä ja kärsimään vihollisestaan. Jos orpo näkee hänet (uwbp) unessa, se tarkoittaa, että hän saavuttaa ylennetyn aseman ja sama pätee, jos ulkomaalainen näkee hänet unessa. Jos lääkäri näkee hänet (uwbp) unessa, se tarkoittaa, että ihmiset hyötyvät hänen lääkityksestään. Hänen (uwbp) näkeminen unessa tarkoittaa myös voittoa vihollisestaan ​​tai velkojen lujittamista ja maksamista, tai toipumista sairaudesta tai pyhiinvaellusmatkalle Jumalan taloon Mekassa tai voittoa koetuksessa tai voittojen lakkauttamista, tai hedelmättömän maan hedelmällisyyttä tai hedelmättömän naisen raskautta. Jos vierailija moskeijassa näkee itsensä unessa, joka tulee Jumalan profeetan (uwbp) edelle, ja löytää hänet seisovan, se merkitsee henkilön oikeaa uskonnollista asemaa, ja se tarkoittaa, että hänellä on komentava auktoriteetti aikansa imaamiin. Jos joku (uwbp) löytää kuolleen unessa, se tarkoittaa, että unelma näkevän henkilön perheen jalo henkilö kuolee pian. Jos joku näkee Jumalan profeetan (uwbp) hautajaiset unessa, se tarkoittaa, että kyseinen maa onnettomuudessa. Hautausmatkan seuraaminen haaveensa (uwbp) asti tarkoittaa unessa sitä, että unelma näkevä henkilö suostuu innovaatioihin. Hänen haudan (uwbp) vierailu unessa tarkoittaa suuren aarteen vastaanottamista. Jos unessa katsotaan olevansa Jumalan profeetan (uwbp) poika, ja vaikka joku ei olisi hänen jälkeläisensä, se merkitsee vilpittömyyttä, todellista uskoa ja varmuutta. Jumalan profeetan (uwbp) näkeminen yhdellä henkilöllä ei sulje pois muita uskovia, mutta siunaukset kattavat heidät kaikki. Jotta jotain häneltä (uwbp) kuten ruokaa tai juomaa unessa, se tarkoittaa etuja ja voittoja. Jos joku saa ruokaa, jonka aineella on negatiivisia olosuhteita, kuten meloni tai vastaavat elementit unessa, se tarkoittaa, että henkilö paeta suuresta vaarasta, vaikka hänkin rasittaa ja kärsii vaikeuksista koettelemustensa aikana. Jos näkee, että yhdestä Jumalan profeetalle (uwbp) kuuluvista raajoista on tullut hänen omiksi unessa, se tarkoittaa, että hän seuraa innovaatioita ja tekee muutoksia lakeihin, joita Jumalan profeetta (uwbp) on tuonut ihmiskunnalle. Jos joku näkee itsensä unessa, joka ilmentää jumalan profeetan muotoa, jolla on rauha tai jolla on yksi vaatteistaan, tai saa renkaansa tai miekkansa, niin jos henkilö pyrkii hallitsemaan, saavuttaa hän ja ihmiset hyväksyy hänen johtajuutensa. Jos joku kärsii vainosta tai nöyryytystä maassa, silloin Jumalan profeetan (uwbp) seisominen unessa tarkoittaa, että Kaikkivaltias Jumala antaa hänelle voiton ja saa hänet nousemaan vihollistensa yläpuolelle. Jos joku on köyhä, hänen tarpeet tyydytetään, tai jos hän on naimaton, hän menee naimisiin. Jos joku näkee hänet (uwbp) pilaantuneessa paikassa unessa, se tarkoittaa, että tällainen paikka rakennetaan uudelleen. Jos joku saapuu huoneeseen ja löytää hänet (uwbp) istuvan siellä unessa, se tarkoittaa, että tällaisessa paikassa tapahtuu ihmeellinen merkki tai suuri tapahtuma. Jos joku näkee hänen (uwbp) soittavan rukouksiin unessa, se tarkoittaa, että vauraus leviää siihen paikkaan. Jos joku näkee hänen perustavan rukoukset (Iqdmah) unessa, se tarkoittaa, että muslimit yhdistyvät ja hälventävät erimielisyytensä. Jos joku näkee hänen (uwbp) asettavan kohlin silmäluomien päälle unessa, se tarkoittaa, että hän löytää turvallisuuden ja korjaa uskonnollista kantaansa, tai se voi tarkoittaa, että hän opiskelee ja tulee tutkijaksi profeetallisten sanojen alalla (Ahadith) ). Jos raskaana oleva nainen näkee hänet (uwbp) unessa, se tarkoittaa, että hänelle syntyy poika. Jos joku (uwbp) näkee unessa mustan partan, jolla ei ole harmaita hiuksia, se tuo onnellisuutta, iloa ja vaurautta elämään. Jos Jumalan profeettaa (uwbp) pidetään unessa vanhana miehenä, se tarkoittaa elämän voimaa ja voittoa vihollisestaan. Nähdessään hänet (uwbp) korkeimmassa tilassaan unessa, se tarkoittaa, että imaami tai maan hallitsija nousee asemalla ja että hänen auktoriteettinsa laajenee. Jos joku näkee siunatun kaulansa leveänä, se tarkoittaa, että imaami pitää lujasti lujasti. Jos joku näkee hänellä (uwbp) olevan suuressa rinnassa unessa, se tarkoittaa, että imaami tai maan hallitsija on antelias hänen aiheitaan kohtaan. Jos joku näkee siunatun vatsansa (uwbp) tyhjänä unessa, se tarkoittaa, että maan kassa on tyhjä. Jos joku näkee oikean kätensä suljettuna unessa, se tarkoittaa, että imaami tai maan hallitsija ei maksa työntekijöilleen tai jaa kerättyä almuveroa. Jos joku näkee siunatun oikean kätensä (uwbp) auki unessa, se tarkoittaa hallitsijan anteliaisuutta ja hänen noudattamista hyväntekeväisyysjärjestöjen ja almuverojen jakamisessa Jumalan kirjassa määrätyn mukaisesti. Jos hänen kätensä on lukittu toisiinsa unessa, se tarkoittaa imamuksen tai maan hallitsijan elämän komplikaatioita. Sama vaikuttaa unta näkevän ihmisen elämään, mukaan lukien kärsimys ahdistuksesta ja vastoinkäymisistä. Jos joku näkee siunatun jalkansa kauniina ja karvaisena unessa, se tarkoittaa, että klaani vahvistuu ja heimo kasvaa. Jos joku näkee Jumalan profeetan siunatun reiden korkeana unessa, se tarkoittaa imaamin tai maan hallitsijan pitkäikäisyyttä. Jos joku näkee hänen (uwbp) seisovan sotilaiden keskellä ja kaikki nauravat ja vitsailevat unessa, se tarkoittaa, että muslimiarmeija voitetaan ja nöyryytetään sodassa. Jos häntä nähdään pienellä armeijalla, joka on huonosti varusteltu ja kaikki katsovat unessa, se tarkoittaa, että muslimiarmeija voitti sinä vuonna. Jos joku näkee hänet (uwbp) kammasta siunattuja hiuksiaan ja partaaan unessa, se tarkoittaa, että hätä ja vastoinkäymiset häviävät. Nähdä hänet (uwbp) omassa moskeijassaan, missä tahansa moskeijassa tai hänen tavallisessa paikassa unessa, se tarkoittaa voiman ja kunnian saamista. Jos joku näkee hänen seisovan keskellä seuralaisiaan, jotka antavat ilmoituksen unessa, se tarkoittaa, että he saavat suuremman tiedon, viisauden ja henkisen ymmärryksen. Jumalan profeetan (uwbp) haudan näkeminen unessa tarkoittaa kauppiaan vaurautta ja voittoa tai vangin vapauttamista vankilasta. Näkeminen unessa Jumalan profeetan (uwbp) isänä tarkoittaa, että jonkun usko vähenee ja hänen varmuutensa heikkenee. Jos nainen näkee itsensä unessa yhtenä Jumalan profeetan vaimoista (uwbp), se edustaa hänen kasvavaa uskoaan. Jos joku näkee hänet (uwbp) tutkimasta asioitaan unessa, se tarkoittaa, että Jumalan profeetta (uwbp) kehottaa unta näkevää ja käskee häntä antamaan vaimonsa hänelle asianmukaiset oikeudet. Kävellä hänen takanaan (uwbp) unessa tarkoittaa hänen (sunna) perinteiden seuraamista hereillä. Syöminen hänen kanssaan (uwbp) unessa tarkoittaa, että henkilöä käsketään maksamaan vuosittainen almuvero (islamilainen laki), joka johtuu rahaa tuottavista varoista tai likvideistä varoista, kullasta, hopeasta, koruista, säästöistä jne., Paitsi koti tai ajoneuvoon. Jos joku näkee Jumalan profeetan (uwbp) syövän yksin unessa, se tarkoittaa, että unelma näkevä kieltäytyy antamasta hyväntekeväisyysjärjestöjä ja halveksuntaa auttaakseen niitä, jotka pyytävät hänen apuaan. Tässä mielessä on kuin ikään kuin Jumalan profeetta, jolle olkoon rauha, käskee henkilöä antamaan hyväntekeväisyyttä ja auttamaan köyhiä. Jos joku näkee hänet (uwbp) paljain jaloin unessa, se tarkoittaa, että joku on laiminlyönyt suorittaa säännölliset rukouksensa. Nähdä hänet (uwbp) ja kättelemään häntä unessa tarkoittaa, että henkilö on todella hänen seuraajansa. Jos näkee unessa verensä sekoittuneena Jumalan profeetan (uwbp) vereen, se tarkoittaa, että avioliitossa on naisen jälkeläistensä keskuudessa tai että avioliitossa on naimisissa suuren uskonnon tutkijan tytär. Jos Jumalan profeetta (uwbp) antaa jonkun tyyppisiä vihanneksia tai yrttejä unessa, se tarkoittaa, että joku paeta suuresta vaarasta. Jos hän (uwbp) antaa hänelle jotain tuoretta tai hunajaa unessa, se tarkoittaa, että hän oppii Pyhän Koraanin ja hankkii suuren tiedon ja viisauden sen määrän mukaan, jonka hän saa unessaan. Jos joku palauttaa lahjan Jumalan profeetalle (uwbp), se tarkoittaa, että hän seuraa innovaatioita. Nähdä hänet (uwbp) saarnaavan unessa tarkoittaa, että hän käskee ihmisiä tekemään hyvää ja välttämään pahaa. Jos näkee unessa ihonsa (uwbp) rusketuksen, se tarkoittaa, että ajatellaan parannusta synneistään ja pidättäytyä nuorten tietämättömyydestä. Jos hänen ihonsa väri on unessa valkoinen, se tarkoittaa, että henkilö tekee katumuksen synneistään ja kääntyy Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen hyväksyttäväksi. Jos hän (uwbp) nuhtelee joku unessa, se tarkoittaa, että on pidättäydyttävä innovaatioista ja noudatettava profeetallisia perinteitä. Jos havaitaan, että Jumalan profeetta (uwbp) on kuollut tietyssä paikassa unessa, se tarkoittaa, että unelma näkevä kuolee samassa paikassa ja Jumala tietää parhaiten. (Katso myös Vierailevat pyhissä paikoissa)…

…Asioiden henkilökohtainen tulkinta unessa tarkoittaa vääriä raportteja. Jos tunnettu, tietävä ja totuudenmukainen henkilö tulkitsee jotain unessa, hänen suosituksiaan ja selityksiään on kuitenkin otettava huomioon. (Katso myös Unetulkki)…

(Katso muutokset)

…Hyvälaatuisen vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa hyvinvointia tässä maailmassa ja jäljempänä. Villan vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa luopumista maailmasta ja ihmisten kehottamista tekemään samoin ja haluamaan seuraavan hyötyjä. Vihreän kaapun käyttäminen unessa tuo hyötyjä eikä haittaa. Jos elävä ihminen näkee itsensä tai jonkun muun yllään vihreänä unessa, se merkitsee hänen uskonnollista omistautumistaan. Kuolleelle henkilölle se tarkoittaa hyvää tilaa ja hyväksyntää Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Sanotaan myös, että vihreän vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa perinnön saamista. Valkoisen vaatteen käyttäminen tarkoittaa myös iloista ilmoitusta. Jos kangaskauppias tai räätäli näkee itsensä valkoisella vaatteella unessa, se tarkoittaa työn puutetta. Mustan vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa huonoa ennakkoa, mutta jos on tottunut käyttämään mustia vaatteita, se tarkoittaa kunniaa, varallisuutta ja korkean aseman saamista. Punaisen vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa ylimääräisiä ansiotuloja, jotka eivät ole vielä vapaita almuksista. Tällaisen henkilön on silloin maksettava heti oikea osuus ansioistaan. Punainen vaate unessa tarkoittaa kuolemaa, sairautta ja köyhälle se tarkoittaa hänen vaikeuksiensa lisääntymistä. Punaisen vaatteen käyttäminen unessa voi tarkoittaa hyvää vain, jos sitä pukeutunut on naimaton nainen. Muuten punaisella pukeutumisella festivaalien tai sosiaalisten kokousten yhteydessä unessa ei ole merkitystä. Keltaisen vaatteen käyttäminen unessa tai jonkin sen johdannaisvärin käyttäminen tarkoittaa yleensä haavaa tai muuta sisäistä oireellista sairautta. Silkkisen vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa uskonnollisen elämän menetystä ja laiminlyöntiä. Sinisen vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa ahdistusta ja vaikeuksia. Sekoitettujen värejä sisältävän kuviollisen vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa sitä, että ylimmän johtaja antaa huomautuksen. Se voisi myös edustaa kukkakauppias. Kaksipuolinen takki tarkoittaa päällekkäisyyttä ja hellyyttä. Pese vaatteessa unelma tarkoittaa köyhyyttä ja velkaa. Brodeeratun vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa pyhiinvaellusmatkalle osallistumista. Toisin sanoen, jos henkilö pätee, se tarkoittaa etujen hallintaa viljelysmaalla tai se voi edustaa hyvää satoa tälle vuodelle. Unessa miehelle vaaleanväristen vaatteiden käyttäminen edustaa hänen ylpeyttä ja ylimielisyyttä. Jos ihminen näkee itsensä silkkisenä vaatteena ja kuvaa uskonnollista juristia unessa, se tarkoittaa, että hän on maailmallisten nimikkeiden etsijä, joka voi keksiä jotain uutta. Kadonneiden ja löydettyjen vaatteiden ilmoittaminen unessa tarkoittaa pyhiinvaellusmatkaan osallistumista Mekkaan tai matkaa arabimaihin. Nainen, joka yllään unessa ohut vaate, edustaa hänen koskemattomuuttaan, kun taas hänellä on paksu vaate, se edustaa hänen työtään ja vaikeuksiaan. Jos ihminen näkee itsensä asettavan uuden vaatteen rituaalikylvyn jälkeen unessa, se tarkoittaa hyvinvointia tai velkojen takaisinmaksua. Jos jonkun uusi vaate revitään eikä sitä voida korjata unessa, se tarkoittaa kyvyttömyyttä kantaa lapsia. Jos vaate voidaan korjata unessa, se tarkoittaa, että sitä käyttävällä henkilöllä on paha loitsu. Kahden repeytyneen vaatteen käyttäminen unessa tarkoittaa kuolemaa. Unessa revitty vaate tarkoittaa myös hajotettua uskonnollista tai hengellistä elämää tai se voi tarkoittaa, että paha henkilö ajaa henkilöä, tai se voi tarkoittaa köyhyyttä tai pyrkimystä tyydyttää perustiedot aineellisista tarpeista. Jos unesta poistetaan hänen vaatteensa, se tarkoittaa hänen asemansa menettämistä. Vaatteiden tuhoaminen tai tuhlaaminen unessa tuo hyvää sanomaa, paitsi jos unelma näkevä henkilö on vangittuna, jos hän on köyhä tai jos hän on velkaa. Jos mies näkee itsensä pukeutuneena naisen asuun unessa ja jos hänen tietoisuudestaan ​​hän aikoi toimia tasaisesti, se tarkoittaa, että hän kohtaa onnettomuuden ja kantaa suuren taakan. Jos hän luulee unessaan olevansa nainen, niin hänen nöyryytys on suurempi. Käytettyjen vaatteiden kiertäminen, mutta hyvässä kunnossa lahjaksi unessa tarkoittaa rahaa, tosin jos ne ovat huonossa kunnossa, ne tarkoittavat ongelmia. Koira, jolla on unessa villainen viitta, edustaa oikeudenmukaista hallitsijaa. Jos unelma näkee leijonan pukeutuneena puuvillaan tai pellavavaatteeseen, se edustaa hallitsijaa, joka takavarikoi ihmisten omaisuuden ja rahat. Pellavavaatteen pukeminen unessa tarkoittaa myös ihmisarvoisen elämän elämää. Puhtaan vaatteen syöminen unessa tarkoittaa laillisten ansaitsemisten saamista, ja likaisen vaatteen syöminen unessa tarkoittaa elämistä laittomasta rahasta. Vaatteen polttaminen unessa tarkoittaa hänen vaikeuksiensa loppumista. Vaatteen rypistys silitys ennen sen käyttämistä unessa tarkoittaa kiinnostusta kauneuteen, kiiltoihin ja koristeisiin. (Katso myös vaatekaappi | Värit | Lika | Kauppias)…

…(Pukeutuminen | Liikearvo | Käytetty) Käytettyjen vaatteiden ostaminen unessa tarkoittaa köyhyyttä, mutta käytettyjen vaatteiden myyminen unessa merkitsee hyviä tekoja, sillä silloin henkilö hylkää pahenemisensa tai perusteettomat vastoinkäymisensä. Säästökauppa myyjä unessa edustaa maallikkoa. Käytettyjen vaatteiden myynti unessa tarkoittaa myös ongelmien lopettamista….

Vaatteiden unelma symboloi persoonallisuutta. Harkitse tyyli, arvo ja väri vaatteita lisämerkitystä. Unelma vaatteiden vaihtamisesta symboloi asennetta, käyttäytymistä, kiinnostusta tai keskittymistä. Muuta toiminta- tai tunteistasi. Lähestymme toista tilannetta tai päätät muuttua. Unelma vaatteita, jotka ovat liian tiukalla symboloi persoonallisuutta tai miten toimia, joka rajoittaa sinua tai tilalla sinua. Unelma siitä, ettei löydä vaatteita tärkeä tilaisuus voi edustaa tunteita ei pysty täyttämään velvoitteita, vaatimuksia tai odotuksia muiden. Mustien vaatteiden uni symboloi persoonallisuutta pelokkaaksi tai liialliseksi. Kysy itseltäsi, missä elämässäsi pelkäät tai pakkomielle. Pelko, kunnianhimo tai kielteiset aikomukset ovat epätasapainossa. Unelma tummanvihreät vaatteet voivat edustaa persoonallisuus on ahne, ylimielinen tai täysin huolissaan ego, henkilökohtainen identiteetti uneksija. Itsemurha-ajatuksia tai kateutta heijastuu joskus tummanvihreä. Unelma vaaleanvihreät vaatteet symboloi persoonallisuutta, joka on paranemista tai parannusta. Se voi myös olla edustus kateutta. Unelma valkoiset vaatteet symboloi persoonallisuus on aito tai ottaa hyviä aikomuksia. Vaihtoehtoisesti valkoiset vaatteet voivat edustaa puhdistusta huonoja tapoja tai negatiivinen alue elämääsi. Unelma vaaleanpunainen vaatteet symboloi persoonallisuus, joka on irstas tai kulutetaan kunnianhimoa. Se voi myös olla vahvan seksuaalisen halun edustaminen. Vaaleanpunaiset vaatteet voivat olla merkki siitä, että sinun pitäisi olla varovainen, ettei kiirehtiä mitään. Katso teemoja osassa vaatteet syvemmälle tarkastella symboliikkaa vaatteita.

…Unelmien väreillä on sama symboliikka ja merkitys kuin tosielämässä tunnetuilla, ja sinun tulee tulkita niitä sillä tavalla, kun haaveilet vaatteista. Unelma ripustaa puhtaat vaatteet pyykkilinjalle voi tarkoittaa, että kun kyse on intiimeistä suhteista, sinut pidetään henkilönä, joka on vastuussa toiminnastaan ​​ja joka ei pelkää kritiikkiä. Se tarkoittaa myös vaurautta, varsinkin kun vaatteet ovat kultaisia ​​tai keltaisia. Unelma likaisten vaatteiden ripustamisesta tai käsittelemisestä tarkoittaa, että pelkäät jotain huonoa tapahtuvan tai ainakin kritisoida tekemäsi asioita; Jos roikkuu likaista alusvaatetta, merkitys huononee. Likaisten ja revittyjen vaatteiden unelma merkitsee surua, huonoja uutisia jne. Kun nainen unelmoi omistavansa omat puhtaat vaatteensa, ehdottaa hänen välittömänsä tulevaisuuden olevan positiivinen. Jos ne näyttävät repeytyneiltä, ​​voi olla surua. Jos vaatteita värjätään, se viittaa siihen, että olet tekemisissä ihmisten kanssa, jotka eivät ole hyviä elämällesi. Unelma siitä, että sinulla on runsaasti vaatteita, ehdottaa päinvastoin, mikä tarkoittaa sitä, että haluat olla hyviä vaatteita ja elää mukavampaa elämää. Yleensä se tarkoittaa intiimiä tyytymättömyyttä elämääsi, koska haluaa olla jotain parempaa. Unelma vanhoista, likaisista, revittyistä ja pestyistä vaatteista lattialle lamauttamisesta viittaa siihen, että olet pian täynnä huolenaiheita ja erilaisia ​​ongelmia, ehkä enemmän tai vähemmän väliaikaisia ​​sairauksia. Unelma kokeilla mitä tahansa jollekin muulle kuuluvaa vaatekappaletta ehdottaa läheisyyttä, epävarmuutta ja toivoa, että joku auttaa sinua ratkaisemaan ongelmasi. Unelma siitä, että käytät vaatteitasi sisäpuolella, ilmoittaa menettäneensä ystäviä ja ihmisiä, jotka ovat aiemmin tehneet minkäänlaista yhteistyötä kanssasi. Unelma uusien ja kauniiden vaatteiden pukeutumisesta tarkoittaa, että saat pian erotuksen tai ainakin sinusta kehotetaan; tämä pätee etenkin älymystöön, taiteilijoihin jne. Unelma siitä, että olet menettänyt vaatteet, joita halusit käyttää, viittaa siihen, että menetät paitsi aineelliset asiat myös ehkä henkiset ja moraaliset arvot. Unelma siitä, että käytät metallisia haarniskoja ja tuntevat olonsa mukavaksi siihen, viittaa siihen, että haluat olla imarreltu, ansaita erotuksia ja yrittää päästä korkeaan yhteiskuntaan tai tärkeisiin poliittisiin piireihin. Panssarin metalli viittaa kuitenkin siihen, että vangitset itsesi, joten et saa mitään haluamaasi….

…Unelma siitä, että korjataan tai rohkaistaan ​​jotakin vanhaa ja likaista, viittaa siihen, että yrität korjata virheitä, jotka on liian myöhäistä korjata. Jos kuitenkin korjaat jotain uutta ja puhdasta, se ehdottaa, että virheet korjataan nopeasti, mikä antaa sinulle haluamasi menestyksen. Unelma korjattujen vaatteiden käytöstä viittaa siihen, että unelmoija on huolimaton hänen tai muiden kanssa. Muiden korjattujen vaatteiden pukeminen unelma ilmoittaa unelmoijalle köyhyydestä, surusta tai tulevista huonoista ajoista. Nuori nainen, joka haaveilee uuden mekon korjaamisesta, on varoitus, joka tarkoittaa vaikeuksia juuri kun hän odottaa vaurauden aikakautta. Jos yrität piilottaa vaatteilmoituksia unelmassasi, se voi tarkoittaa, että huonot mielialat vahingoittavat sinua jollain tavalla. Jos näet unessasi jonkun ompelevan vaatteita, sukkia jne., Se voi tarkoittaa perheenjäsenen tai läheisen ystävän voittoa, joka on juuri perustanut yrityksen tai yrityksen….

…Unelmissa olevat värit viittaavat samoihin kuin mitä elämässä tunnetaan, joten niitä voidaan soveltaa asuihin ja mekkoihin tai yleisesti vaatteisiin. Vaatteiden ominaisuudet antavat sille merkityksen unissa, koska niillä voi olla erilaisia ​​muotoja, värejä, materiaaleja ja ne voivat esiintyä useissa eri tilanteissa. Kun mies haaveilee itsestään sopivassa pukussa tai naisesta pukeutumisessa, se tarkoittaa lähellä olevaa menestystä, jos se on puhdasta. Mutta jos se on repiä tai likainen, se tarkoittaa vihollisten läsnäoloa, jotka haluavat vahingoittaa sinua. Unelma itsestäsi, joka on pukeutunut useisiin väreihin, viittaa siihen, että onneesi muuttuu pian. Unelma itsestäsi, joka on pukeutunut mustaksi, viittaa läheisiin taisteluihin, vaikeuksiin ja väärinkäsityksiin, yleensä ärsyttävään ja vaikeasti ratkaistavaan tilanteeseen. Valkoisiin pukeutuneista iäkkäistä ihmisistä unelmointi viittaa siihen, että uneksija tai sukulainen on sairas. Täysin valkoiseksi pukeutunut unelma merkitsee lähellä olevia epätyydyttäviä muutoksia, jotka saattavat olla jopa haitallisia ja kaikki liittyvät terveyteen. Naurettavan muodikkaasti pukeutuneen unelma viittaa siihen, että haaveilija ei halua hyväksyä nykyaikaisia ​​ideoita ja tapoja, ts. On hyvin konservatiivinen. Unelma itsestään muodikkaalla tavalla on erittäin hyvä merkki, koska se tarkoittaa hyviä ystävyyssuhteita, edullisia tilanteita, tervettä ja kirjeenvaihtavaa rakkautta, menestyvää yritystä jne. Unelma siitä, että ostat tai käytät uusia vaatteita hyvällä tavalla, eli puku tai mekko, tarkoittaa tulevia muutoksia unelmoijan elämässä. Kun vaatteiden väri on musta tai tummanharmaa, se tarkoittaa epäsuotuisia muutoksia (surua, köyhyyttä, pettymyksiä jne.). Kun siinä on yksi tai useampi väri, erityisesti kirkkaanvihreä, se tarkoittaa iloja ja onnistumisia, erityisesti sosiaalisia. Sininen vaatetus tarkoittaa muutosta henkisemmäksi tai älyllisemmäksi tilaksi, unelmoija pyrkii aina korkeammalle tasolle. Punainen tarkoittaa energiaa, muutosta liiketoiminnassa tai työssä jne. Kun nainen haaveilee itsestään pukeessa viallisia, räpyläisiä tai tahrattuja vaatteita, se voi tarkoittaa, että häntä kohdellaan huonosti väärinkäsitysten takia arvostamiensa ihmisten kanssa. Jos nainen päinvastoin käyttää kaunista mekkoa, se tarkoittaa lähimenestyksiä, etenkin sosiaalisissa suhteissa, riippuen ympäristöstä, jossa hän työskentelee. Kun mekko on valkoinen, se merkitsee rakkautta nuorille naisille ja vilpittömän ja hellä ystävyyttä vanhemmille naisia. Jos mekko on musta ja mikä vielä pahempaa, jos se on ruma ja valmistettu huonolaatuisesta, se viittaa siihen, että ympärilläsi on mustasukkaista kateutta ja itsekkyyttä. Jos siinä on paljon värejä tai värillisiä pisteitä, se symboloi tulevia muutoksia myös ylä- ja alamäkiä. Jotkut ihmiset ilmaisevat pitävänsä huolta sinusta, kun taas toiset hyökkäävät sinua vastaan. Paljon yllä mainittua koskee myös miehiä….

Vaatteiden silitys unelma osoittaa, että perheen ja sosiaaliset suhteet ovat hyvät ja tämän liiketoiminnan vuoksi menestyminen jatkuu. Kun nainen haaveilee vaatteiden silittämisestä ja kätensä polttamisesta, se tarkoittaa, että hän on kateellinen ja voi sairastua. Jos unessa hän polttaa vaatteita, se tarkoittaa, että hän epäilee tai tietää kilpailijan olemassaolosta. Jos rauta on kylmää, ongelma ilmenee ilman suuria seurauksia….